Firma acreditata de Ministerul Muncii
Serviciul Extern de Prevenire si Protectie SSM - PSI
Suna-ne azi! 0722 34 60 09
Phone
services

SU = Situatii de urgenta

Asistenta pe linie SU trebuie efectuata de persoane abilitate in acest sens, periodic, in functie de domeniul de activitate.

Intocmirea documentatiei specifice privind apararea impotriva incendiilor

Intocmirea Regulamentului de ordine interioara cu privire la prevenirea si stingerea incendiilor

Efectuarea instructajului si intocmirea fiselor individuale de instructaj referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor

Fisa postului privind modul de insusire si respectare a masurilor referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor

Instructiuni specifice fiecarui loc de munca cu privire la prevenirea si stingerea incendiilor

Intocmirea planului de evacuare / actiune in caz de incendiu / forta majora

Intocmirea planului de interventie conform legislatiei in vigoare

Asistenta pe timpul controlului organelor abilitate pe linie de PSI

Intocmirea scenariului de siguranta la foc

Intocmirea planului de interventie pentru stingerea incendiilor

Intocmirea planurilor de evacuare in caz de incendiu

Intocmirea planurilor de depozitare a marfurilor (unde este cazul)

Fisa postului (inclusiv modul de insusire si respectare a masurilor pentru prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.)

Instructiuni specifice de prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.) pentru fiecare loc de munca

Tematica pentru toate fazele de instruire

Fisele individuale de instructaj pentru prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.)

Instruirea lucratorilor

    Specialistii nostri vor asigura instruirea lucratorilor in domeniul situatiilor de urgenta prin instructaje si cursuri, aplicatii, exercitii practice si antrenamente, in functie de tipurile de risc specifice.

Completarea fiselor de instruire pentru Situatii de Urgenta

    Dupa efectuarea instructajelor, inspectorii nostri vor completa fisele individuale de instructaj. Dupa completare, se vor asigura ca fisa individuala de instructaj in domeniul situatiilor de urgenta este semnata de persoana instruita si de catre persoanele care au efectuat si au verificat instructajul.

Deplasarea lunara sau semestriala la sediul clientilor

    Lunar sau semestrial unul dintre inspectorii nostri se va deplasa la societate pentru a se asigura ca lucratorii respecta normele de protectie civila si situatii de urgenta. Se vor asigura ca in cadrul societatii nu au avut loc modificari ce maresc riscul de incediu sau pun in pericol integritatea salariatilor.

Moniorizarea activitatii

    Monitorizam activitatea fiecarui colaborator, suntem disponibili, oferim consultanta, urmarim schimbarile din activitatea clientilor si propunem solutiile optime in domeniul situatiilor de urgenta si protectiei civile.

Consultanta legislativa

    Urmarim zilnic modificarile legislative din domeniul situatiilor de urgenta si actualizam la timp atat documentatiile, cat si procedurile legale in domeniu.

Asistenta in cazul controalelor

    Specialistii nostri acorda asistenta clientilor in cazul controalelor, asigurandu-se ca documentatia solicitata este completa, semnata si stampilata, iar salariatii sunt instruiti. De asemenea, va consiliem la implementarea masurilor impuse.