Firma acreditata de Ministerul Muncii
Serviciul Extern de Prevenire si Protectie SSM - PSI
Suna-ne azi! 0722 34 60 09
Phone
services

Evaluarea riscurilor

    Conform Legii 319/2006 a securitatii muncii, angajatorul are obligatia sa realizeze si sa fie în posesia unei evaluari a riscurilor pentru securitatea si sanatatea în munca, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice.


    Evaluarea riscurilor profesionale presupune identificarea tuturor factorilor de risc (pericole sau situaţii periculoase) pentru fiecare componenta a sistemului de munca (executant, sarcina de munca, mijloace de munca, mediu de munca) si cuantificarea dimensiunii lor pe baza combinatiei dintre doi parametri:


    1.  Probabilitatea de manifestare

    2. Gravitatea consecintei maxime previzibile asupra organismului uman.


    O asemenea analiza permite identificarea si ierarhizarea factorilor de risc in functie de importanta lor si alocarea eficienta a resurselor financiare si umane pentru masurile prioritare de eliminare sau reducere a riscurilor reziduale asociate. Masurile de eliminare sau reducere a riscurilor, vor fi transpuse in Planul de prevenire si protectie.

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire cuprinde:

Analiza tuturor activităților desfășurate și a proceselor tehnologice folosite

Identificarea factorilor de risc pentru fiecare componenta a sistemului de munca din cadrul locului de munca analizat: lucrator, sarcina de munca, mijloace de munca, mediul de lucru

Identificarea, cuantificarea și ierarhizarea riscurilor

Intocmirea listei de măsuri propuse pentru eliminarea sau diminuarea riscurilor pentru fiecare loc de muncă

Culegerea datelor privind accidente de munca si boli profesionale din ultimii ani